Barnsexhandel existerar på grund av efterfrågan, som är motorn i den globala handeln med barn. Det finns tydliga kopplingar mellan barnsexturism, barnpornografi och människohandel med barn. För att tjäna pengar förs barn dit efterfrågan från förövare finns och på så sätt skapas människohandelsströmmar. Det kan vara från landsbygd till storstäder och turistorter eller från ett land till ett annat. Det är inte heller ovanligt att barnsexturisten dokumenterar sina övergrepp i syfte att dela med likasinnade över Internet. Så länge efterfrågan finns så kommer detta elände att finnas kvar.
Jag önskar att vi alla tillsammans skulle kunna hjälpas åt att göra denna värld bättre!!