Är du intresserad av att veta mer om mitt arbeta för att hjälpa sexuellt utsatta barn i samhället? Kanske boka

en föreläsning eller veta mer om nästa föreläsning jag håller? Eller vill du själv hjälpa?

Oavsett vad så du varmt välkommen att kontakta mig.

Kontakta mig på info@livskraftochjarnvilja.se